Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti společnosti Meldius Rulez, s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícího - spotřebitele.


Objednávání zboží

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou emailovou adresu, budete informováni potvrzovacím emailem.
Pokud potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu objednavka (zavinac) meldius . com. Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném emailem nezapomeňte uvést Vaše jméno, emailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku stornujete.

Storno objednávky

Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 pracovních dní.

Odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany kupujícího - kupující má právo podle § 53 OZ 40/1964 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od  zakoupení zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Písemně nás kontaktujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu. Po odeslání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy prosím vyčkejte kontaktu reklamačního referenta, který Vás bude informovat na jakou adresu zboží odeslat. U odstoupení od kupní smlouvy odesílá zboží zákazník vždy na své náklady to za následujících podmínek:
nesmí být použité, musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),s kopií dokladu o koupi zboží

Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte, prosím, zboží na dobírku, jinak nebude vyzvednuto.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení.  V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 0,5% prodejní ceny zboží za den uschování.


Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka, objednávka bude stornována.

Způsoby platby

-dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou nebo českou poštou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
-převodem na účet - při platbě převodem na účet bude zákazník informován písemně o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet provozovatele. Zákazníkovi bude vystavena zálohová fakturu  a zaslána na email. Po připsání částky na účet provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
-v hotovosti - v případě dobírky, u našich dealerů a partnerů při převzetí zboží. Zákazník bude kontaktován, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí.
-v sídle společnosti je zatím možné pouze převzetí zboží, platby v hotovosti nejsou možné.


Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla následující pracovní den. Doba dodání elektrických koloběžek je 7 dní od převzetí objednávky. Ostatní sortiment zpravidla do 4 dnů.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice prostřednictvím zásilkové služby.
Náklady na doručení zboží v hodnotě vyšší než 6000,- Kč hradí prodávající.
Osobní odběr pro vyzvednutí objednaného zboží je možné realizovat na místě naší provozovny, případně u našich dealerů.


Záruka a reklamace

Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.


Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a PHE (u zboží podléhající recyklačnímu poplatku).

Slevový kupón

Slevový kupón vydaný naší společností lze uplatnit pouze na našem e-shopu.


Ochrana osobních údajů

Odesláním vyplněné objednávky dává kupující prodávajícímu v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů, na dobu neurčitou souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího (titul, jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa) v databázi prodávajícího pro jeho potřeby za účelem evidence smluv, účetní evidence a za účelem zasílání nových nabídek zboží. Prodávající se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.
Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku, dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.


Kontrola

Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod Meldius.com. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod Meldius.com, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu.
Reklamace zásilek Meldius. com může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele:

Meldius Rulez s.r.o.
Horní Černá Studnice 2
468 21 Bratříkov

reklamace(zavinac)meldius . com
tel.-607-515-099


Reklamace, jak postupovat?

Naše firma se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených v dalších odstavcích této stránky.


- zboží došlo v porušeném obalu.

V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce, a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaši pobočku České pošty, kde uplatníte reklamaci z poškození. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí, a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy, není to správně. Meldius.com Vám za takovou reklamaci nemůže uznat náhradu. Informujte nás, jak reklamace na poště dopadla. Děkujeme.

- zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou.

Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, my jej vyměníme a do 5 dnů odešleme zboží nové.


- zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada.

Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy. Co máte přiložit k zásilce zaslané k reklamaci k nám a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Popis správně zaslané reklamace.

Nejdříve nás informujte písemně na mail: reklamace(zavinac)meldius . com, dále si připravte prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady a Vaši zpáteční adresou a kontaktem na Vás zašlete prosím na naši výše uvedenou adresu. Náklady na dopravu reklamace do provozovny Meldius Rulez s.r.o. nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.

Omezení záruky

Hub motor a díly záruka
HUB motory: 2 roky
Baterie: 6M /2 roky
Další části: 6 měsíců
Záruky jsou omezeny na výměnu dílů, když budou produkty určeny výrobní firmou, na základě vlastního uvážení, jako vadné.


Ztráta záruky
Přetížení či rozebrání.

Prosím ujistěte se, zde je vaše kolo kompatibilní s naší konverzní sadou. Pokud zjistíte, že vaše zakoupené díly nejsou vhodné pro vaše kolo, prosím neinstalujte je násilně, nebo rozebráním jednotlivých komponent. Například, když zjistíte špatnou rozteč přední vidlice nebo zadních upevňovacích bodů. Přední rozteč by měla být 100mm a zadní rozteč 135mm. V případě nesouhlasení upevňovacích rozměrů je nutné upravit rám kola, nebo nás kontaktovat a požádat o výměnu za správný typ motoru.
Přepětí - Připojení baterie s větší voltáží, než je uvedeno na přestavbovém kitu je nepřípustné. Při připojení baterie s větší nominální hodnotou napětí je vysoce pravděpodobné poškození regulátoru, drátů, konektorů. Proto se na tuto závadu způsobenou Vámi záruka nevztahuje.
Záruka se dále nevztahuje na používání elektrických kitů, respektive e-kola v prostředí, kde je pravděpodobnost vniknutí vody do motoru, bláta, chemikálií a ostatních nečistot způsobujících zabránění funkčnosti elektrického motoru a ostatních dílů celého přestavbového setu. Dále se záruka nevztahuje na používání přestavbového kitu pro účely kaskadérské, skákání na rampách, soutěžních disciplínách, akrobacie, mimo silniční použití a podobné činnosti.
Při zjištění jakéhokoli poškození zapříčiněného nedostatečnou údržbou, nevhodným skladováním, nevhodnou dopravou, nesprávných používáním, nedbalostí, zneužitím nebo použitím výrobku v rozporu s varováními uvedenými v manuálu výrobku
Záruka se také nevztahuje na žádné vady výrobku, které podle názoru výrobce, byly způsobeny neodbornou konfigurací, opravou, změnou, úpravou. Autorizované opravy poskytuje pouze výrobce a jeho dealeři.
Při použití přestavbového kitu pro třetí osobu, k pronájmu nebo pro komerční účely, se záruka zkracuje na dobu jednoho roku na motory, půl roku na baterii a ostatní díly.

Pro případné další otázky nás kontaktujte pomoci našeho formuláře na

www.meldius.com,

nebo na email

info(zavinac) meldius.com

Meldius Rulez s.r.o.
vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.
Běžně řešíme technické problémy do 48 hodin a jiné reklamace do 5 dnů.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.


Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Upozornění na likvidaci:

Podle evropské směrnice 2002/96/ES musejí být již nepoužitelná elektrická zařízení a podle evropské směrnice 2006/66/ES musejí být vadné nebo použité akumulátory/baterie odděleně shromažďovány a dopraveny k ekologické recyklaci.
Pohonná jednotka, ovládací počítač, baterie, rychlostní čidlo, příslušenství a akumulátory neukládejte na skládky ani neodstraňujte spalováním. Baterie je třeba speciální cestou recyklovat. Baterie určené k likvidaci vraťte svému prodejci nebo kontaktujte sdružení Meldius Rulez s.r.o.

Provozovny zpětného odběru Meldius Rulez s.r.o.


Horní Černá Studnice 2, 46821 Nová Ves nad Nisou

Staré baterie odevzdávejte u nás zdarma! Při přepravě je třeba dbát těchto pokynů.
1.Zabraňte zkratům a mechanickému poškození.
2.Skladujte v chladu a suchu.
3.Na pólech ponechte ochranné kryty (pokud tam jsou)
4.Staré baterie nikdy neodhazujte do domovního odpadu
5.Zabraňte nežádoucím pohybům baterie při přepravě


Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci zásilkového prodeje mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující tyto obchodní podmínky akceptuje v plném rozsahu a bez výhrad zasláním své objednávky prodávajícímu.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.8.2013 a jsou platné do jejich odvolání nebo změny. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky.